Glas möter rost

Agneta Stening

Ann Ahlbom Sundqvist

Emma Billbäck

Fredrik Vestergård

Obs. Utställningen förlängd till 31/7.

Några av konstnärerna närvarar på finissaget.

9 juli – 31 juli

Tors-sönd 15-18

Vernissage 9 juli kl 15-17

Vernissage sker i närvaro av konstnärerna. Utställningen visas företrädesvis utomhus.

Årets utställning på Malmöns konstgård visar en mångfald av former och tekniker med temat Glas möter rost. De deltagande konstnärerna skapar uttryck med utgångspunkt i de olika materialen glas och järn som omger oss i vardagen. I skapandet uttrycks olika perspektiv på dessa material som är grunden i formande av vår omgivande arkitektur. Inom formskapandet leker konstnärerna med olika material för att skapa effekter som berör betraktaren. Det som visas är skulpturer och installationer.


Varmt välkomna till sommarens utställning 2022. Vernissagen och pressvisning den 9 juli, kl 15.00 – 18.00. De utställande konstnärerna är Agneta Stening, Ann Ahlbom Sundqvist, Emma Billbäck och Fredrik Vestergård och är närvarande på vernissagen.  


I Agneta Stenings skulpturer förekommer ett geometriskt samspel mellan symmetri och asymmetri där en rörelse uppstår som utmanar det hermetiska och avbryter en jämnvikt i tinget.


Ann Ahlbom Sundqvist visar skulpturer i glas och metall som ofta är inspirerade av tidlösa former från naturen och mänsklighetens ursprung.


Emma Billbäck, bildkonstnär och silversmed från Tällberg i Dalarna. Hennes verk finns på Malmöns Konstgård sedan starten med rostrosor och solsilar och visar nu nya skulpturer i metall.


Fredrik Vestergård, konstnär från Göteborg som visar som visar speglande glasobjekt.

Agneta Stening

Agneta Stening bosatt i Göteborg och med verkstad även utanför Grebbestad. Arbetat som konstnär och skulptör sedan 80-talet, hennes främsta material är sten, metall och numera också glas. Agneta är representerad på många platser i både Sverige och utomlands.

Agneta Stening. Veckad
Agneta Stening. Landskap

Hemsida >>

Ann Ahlbom Sundqvist

Ann Ahlbom Sundqvist bosatt i Stockholm med bostad och ateljé i Älvsjö. Hon bor på Bohus-Malmön på somrarna. Arbetat som konstnär och skulptör sedan 1989, då hon tog examen i skulptur på Konstfack. Anns främsta material är sten, metall och glas

Ann Ahlbom Sundqvist. Korall
Ann Ahlbom Sundqvist. Tecken

Hemsida>>

Emma Billbäck

Emma Billbäck arbetar som form- och bildkonstnär i sin verkstad med tillhörande butik i Tällberg i Dalarna. Emma har magisterexamen i metallkonsthantverk från högskolan för hådverk og kunstindustri, SHKS, i Oslo.

Emma Billbäck. Bröllopskrona
Emma Billbäck. Näckrosrelief

Hemsida>>

Fredrik Vestergård

Konstnär från Göteborg som visar speglande glasobjekt.
Munblåst glas, försilvrat.

Fredrik Vestergård. Iris Lux
Fredrik Vestergård. Iris Lux

Hemsida >>