Bilder från utställning 2021

Hommage till Göran

Corinne Ericson

Britt-Marie Hansson

Kent Karlsson

Lovisa Ivenholt

Fredrik Vestergård

10 juli – 25 juli

Tors-sönd 15-18

Vernissage 10 juli kl 15-17

Galleri Argo i Stockholm startades i mitten av 1980-talet av Elisabeth Malmberg. Efter många framgångsrika år lades galleriet ner för att 2012 återuppstå, nu med Göran Mattsson som gallerist. Efter att ha arrangerat utställningar på Konstnärshuset och på Konstakademien blev Torsgatan 59 galleriets fasta adress.

Sommaren 2009 inledde Göran och hans hustru Agneta en utställningsverksamhet på sitt sommarställe på Bohus-Malmön. I tio års tid under några veckor visades måleri, skulptur, textil i tematiska samlingsutställningar och flertalet även med konserter i trädgården och i kyrkan som lockade många besökare.

Galleriet i Stockholm fram till sommaren 2019 fokuserade fortsatt på nutida svensk konst med måleri, skulptur, textil men även fotografi, och där visades 6-8 utställningar varje år. Göran intresserade sig även för oetablerade konstnärer som ännu var studenter genom utställningar i samarbete med Kungliga Konsthögskolan. Flertalet konstnärer som ställde ut på galleri Argo hade västsvensk anknytning, vilka där gavs en huvudstadens rum att visa sin konst i.

Göran lämnade oss hösten 2019. Denna utställning på Konstgården som nu visas under tre veckor i juli har initierats av Agneta Mattsson-Sandbacka och Lovisa Ivenholt.

Med vernissage den 10 juli från kl. 15.00 samlas verk av fem konstnärer som alla ställde ut på Galleri Argo: Britt-Marie Hansson textil, Kent Karlsson skulptur, Corinne Ericson skulptur och fotografi, Fredrik Vestergård skulptur och Lovisa Ivenholt måleri, i en utställning som är en hyllning till Göran, hans person och engagemang för konsten.

Vernissage sker i närvaro av konstnärerna. Utställningen visas företrädesvis utomhus.
Gitarristen Mattias von Wachenfeldt kommer vid spontana tillfällen under dagen att spela.

Elisabeth Malmberg

När jag startade galleriet 1984 var Agneta Och Göran en av mina första kunder. De följde mig genom alla galleriåren. När jag betydligt senare hamnade i nöd, gick jag till Göran och frågade om han kunde hjälpa mig med en lokal och Görans ställde upp, utan att tveka. Att sedan lämna över gallerinamnet till Göran var för mig inga problem. Göran steg in i konstvärlden och blev oerhört omtyckt. Det underlättade förstås att Agneta alltid ställde upp och att ”tjejerna” som Göran alltid sa var till hands. Galleriet arbetade vidare med en del av galleriets ”gamla” konstnärer och hittade även nya begåvade, vilka han ställde ut på galleriet i Stockholm och på sommarutställningar på Bohus-Malmön. Men inget är för evigt och allt är föränderligt, men det är roligt att kunna tänka tillbaka på den tiden när galleriet levde vidare och att det fortfarande hände spännande saker.
Elisabeth Malmberg

Lovisa Ivenholt

Diffusion, Lovisa Ivenholt
Eel, Lovisa Ivenholt

”Går man lite längre i tolkningarna så handlar det inte bara om årsskiftningar och dagsrytm utan om liv och död, om en hel evighet och om korta sekunder. Det är det inre livets drama snarare än den yttre verklighetens skiftande gång som Ivenholts expressiva måleri fångar
Joanna Persman

Mer om Lovisa Ivenholt >>

Britt-Marie Hansson

En plats i universum, Britt.Marie Hansson
Långt borta och nära, Britt-Marie Hansson

Våren 2011 ringde Göran Mattsson mig och frågade om jag ville ställa ut på Malmöns Konstgård på Bohus Malmön till sommaren. Jag kände då inte till Malmöns Konstgård och hade heller aldrig mött Göran tidigare.Men…..Göran och hans hustru Agneta hade 10 år tidigare köpt en väv av mig på Galleri Argo i Stockholm (galleriet som grundades och drevs av Elisabeth Malmberg) så Göran och Agneta kände till mig och min textilkonst.
Göran besökte mig i min ateljé i Göteborg och vi planerade min utställning som skulle äga rum i trädgårdens orangerier och skåp sommaren 2011. Vi fick en fin kontakt som blev början på ett långt samarbete.Vi hade under åren många intressanta samtal om mina bilder och genom Görans och Agnetas generösa support kände jag mig verkligen sedd som konstnär och människa.
Det blev flera utställningar, både grupputställningar och separatutställningar på Malmöns Konstgård och Galleri Argo i Stockholm som Göran tillsammans med Agneta övertog och drev vidare.
Det är en stor saknad efter Göran på många plan- hans engagemang och nyfikenhet på konstens många uttryck och också på hans humor.
Det känns fint att tillsammans med Agneta göra denna utställning med Corinne, Lovisa och Kent som jag mött tack vare Göran.

Mer om Britt-Marie Hansson >>

Kent Karlsson

Vykort från själen, Kent Karlsson

Mer om Kent Karlsson >>

Corinne Ericson

Brunn, Corinne Ericson
Hagia Sophia, Corinne Ericson

En dag i Konstakademins Västra utställningsrum mötte jag Göran. Han ställde där ut Karin Ögren, och vi kom i samtal om hennes måleri. Mannen inför mig var en nyfiken och entusiastisk person, som frågade om mig och vad jag inom konsten arbetade med. Samma kväll läste jag på mejlen en förfrågan om att ställa ut på Galleri Argo, och jag måste medge jag kom i ängslig chock under några dagar tills vi möttes på nytt.
Göran var särskilt intresserad av de mindre skulpturerna med trappor som tema, men det jag arbetade med sedan fler år tillbaka och som jag verkligen önskade få visa var något helt annat:
ett fotografiskt dokumentationsprojekt i svartvitt kallat Älgpass. Göran tvekade inte, trots att Galleri Argo var ett utpräglat galleri för måleri och skulptur. Våren 2014 visades separat dessa fotografier, som kom att uppmärksammas vilket ledde vidare med fler sammanhang under många år.
Bilden från Istanbul och det inre av byggnaden Hagia Sophia – kyrka, moské, museum – är ett fotografi som nog varit med flest gånger på samlingsutställningarna på Galleri Argo, således är den med här också. Göran tyckte om den.
Hans vurm var ändå för skulpturerna, och jag har därför valt att på denna utställning, som är en hyllning till hans passion för konst och konstnärer, några verk med trappan som form.
I maj 2019 genomförde Göran, trots svårigheter med hörseln som blev en sådan fysisk och psykisk plåga, en sista utställning på Galleri Argo. Jag gavs möjlighet till en separatutställning med skulptur och fotografi. Vi träffades nästan varje dag, när jag kom för att avlösa honom. Han uttryckte stor innerlighet vid betraktandet och umgänget med mina verk, vilket betyder mycket för mig och som jag sannerligen saknar.
Agneta var den andra hälften av galleriet under dessa år, och hon ombesörjde också vad som bar väggarna och golven för konsten som ställdes ut. Deras godhjärtade värme reducerade onekligen en utställande konstnärs oro.

Mer om Corinne Ericson >>

Fredrik Vestergård

Fredrik Vestergård
Fredrik Vestergård

Ljuspunkter – Malmöns Konstgård 15 maj – 29 augusti 2021

Munblåsta glasformer i underfångsteknik som är förspeglade. Framställda i samarbete med glasblåsare Peter Kuchinke, Maestro Vetrario på The Glass Factory, Boda Glasbruk

Mer om Fredrik Vestergård >>

Se fler bilder från utställningen >>