Från utställningen 2021

Sista måltiden, Kent Karlsson
Växtnäring, Kent Karlsson
Kolonner, Lovisa Ivenholt
Brunn, Corinne Ericson
Vindflöjel, Kent Karlsson
Vindflöjel, Kent Karlsson
Vindflöjel, Kent Karlsson
Vindflöjel, Kent Karlsson
Sista måltiden, Kent Karlsson
Gård, Corinne Ericson
Trappan, Corinne Ericson
Gård, Corinne Ericson
Ansats, Corinne Ericson
Elddans, Corinne Ericson
Trappan, Corinne Ericson
Sista måltiden, Kent Karlsson
Älgpass, Corinne Ericson
Miljöbild, Britt-Marie Hansson, Lovisa Ivenholt, Kent Karlsson
Spår av dåtid, Spår 1, Britt-Marie Hansson
Nattblänk, Enigmatic 1, Spår, Lovisa Ivenholt
Långt borta och nära, Britt-Marie Hansson
Spår 2, Britt-Marie Hansson. Partitur, Lovisa Ivenholt
Vykort från själen, Kent Karlsson
Klotet, Britt-Marie Hansson
Spår av dåtid, Spår 1, Britt-Marie Hansson
Två, Lovisa Ivenholt